Zaposleni

Zaposleni

Spoznajte našo ekipo

Avtošolo ing. Humar, Kranj, d.o.o. sestavlja ekipa odličnih strokovnjakov in pedagogov, izvrstnih v poznavanju cestnoprometnih predpisov ter polnih praktičnih izkušenj, ki svoja znanja nesebično prenašajo na naše kandidate. Trenutno združujemo okrog 10 učiteljev vožnje, več predavateljev cestno prometnih predpisov in več vodij avtošole. Zaposleni pokrivajo celotno starostno strukturo pri obeh spolih, tako da si kandidat lahko izbere učitelja vožnje v skladu z lastnimi preferencami.

Sodelavci Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o. se nenehno izobražujejo in izpopolnjujejo svoja znanja. Le tako lahko sledijo hitrim spremembam na področju zakonodaje ter njihovim praktičnim uveljavitvam v dinamičnem okolju, kot je promet. Prav tako sledijo tudi tehničnemu napredku motornih vozil in spremembam pri tehniki vožnje. Znanja in izkušnje učitelji pogosto izmenjujejo tudi med seboj, kar gradi trdno jedro znotraj kolektiva naše avtošole.

Pripombe in pohvale kandidatov jemljemo resno, saj nam pomagajo pri nenehnem izboljševanju kakovosti, dvigovanju ravni učenja in prilagajanju potrebam kandidatov. Ponosni smo, da lahko kot plod trdega kolektivnega dela sodelavcev Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o. izpostavimo odlične rezultate in visoko uspešnost, ki jo objavlja Izpitni center Kranj.

Kdor ima znanje in voljo do učenja, ta je pri nas vedno dobrodošel. Sodelavce izbiramo in zaposlujemo neprestano.

Emil Humar

Owner/Head Instructor

Mr. Humar was appointed by the Board of Directors in 1991 to serve as the our school’s Executive Director. His role is to keep up the balanced working relationship with.

Jaka Stegnar

Instructor

Jaka Stegnar has been an instructor i for the past 18 years.

Kristjan Dobnikar

Instructor

Kristjan has been working in our traffic school for many years, helping hundreds of drivers to renew their traffic skills knowledge…

Renata Kern

Instructor

Renata is instructor

Zoran Žmitek

Instructor

Zoran has been an instructor for long time.

Vida Fidler

Instructor

Vida has been working in our traffic school for many years, helping hundreds of drivers to renew their traffic skills knowledge…