BE in KODA 96

BE in KODA 96


KATEGORIJA BE (PRIKLOPNIKI DO 3.500 KG največje dovoljene mase)

Vozniško dovoljenje za pridobitev BE kategorije lahko opravljate, ko imate že pridobljeno vozniško dovoljenje B kategorije. V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo. Največja dovoljena masa (največja dovoljena masa) priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Največja dovoljena masa skupine vozil ne sme presegati 7.000 kg.

Izpit te kategorije ni potreben, če je vozilu B kategorije dodan:

  1. lahki priklopnik, največje dovoljene mase do 750 kg,
  2. priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, vendar največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.

Usposabljanje:

  1. pričetek usposabljanja 17.5 let
  2. za opravljanje izpita 18 let
  3. kandidat mora opraviti: zdravniški pregled, tečaj CPP, republiške teste, praktično usposabljanje v trajanju najmanj 16 ur, ter izpitno vožnjo

KODA 96

V to kategorijo spada skupina vozil sestavljena iz motornega vozila kategorije B in priklopnega vozila, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Usposabljanje:

  1. pričetek usposabljanja 17.5 let
  2. za opravljanje izpita 18 let
  3. kandidat mora opraviti: praktični del usposabljanja najmanj 9 ur in izpitno vožnjo