A: Motor

A: Motor


Izpit za motorno kolo

Kategorija A predstavlja motorna kolesa. Razdeljena je na podkategorije, za katere kandidat lahko opravlja izpit glede na starost in izkušnje:

  • kategorijo A1 lahko opravljajo kandidati, ki so dopolnili 16 let,
  • kategorijo A2 lahko opravljajo kandidati, ki so dopolnili 18 let,
  • kategorijo A brez omejitev lahko opravljajo kandidati, ki so dopolnili 24 let.

Kategorija A1 se po dveh letih prepiše v kategorijo A2, ta pa se po nadaljnjih dveh letih prepiše v kategorijo A brez omejitve (lahko že pri 20 letih). Prepis med kategorijami se izvede z opravljanjem praktične vožnje.

V kategorijo A1 (A-125) spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 cm3 in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1 in G.

V kategorijo A brez omejitev A spadajo vsa močnejša motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Kako pristopiti k pripravljanju za izpit?

Z usposabljanje v avtošoli lahko začnete, ko vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti predpisane za izdajo vozniškega dovoljenja (pri 15,5, 17,5 ali 23,5 letih).

Predlagamo naslednje korake:

  1. tečaj cestnoprometnih predpisov
  2. prva pomoč
  3. zdravniški pregled
  4. občinski testi
  5. ure praktične vožnje
  6. glavna vožnja

Vozni park in oprema

V naši avtošoli vam za vsako izmed kategorij ponujamo več različnih motornih koles, med katerimi lahko izbirate po lastnem okusu. Po potrebi vam za čas učenja zagotovimo varnostno čelado, zaščitne rokavice ter zaščitni in varnostni jopič. Z učenjem tehnike se prične na poligonu, nato pa se nadaljuje z urami praktične vožnje v cestnem prometu.
V letu 2014 smo v celoti prenovili vozni park!