Poslanstvo

mary_barellsPoslanstvo

Avtošola ing. Humar, Kranj, d.o.o. je bila ustanovljena leta 1990 in predstavlja šolo z dolgoletno tradicijo.
Številni Kranjčani in okolišani iz različnih generacij se spominjajo, kako so pridobivali svoje prve vozniške izkušnje v rdečih vozilih, ki so značilni za našo šolo.

Danes je pri nas mogoče opraviti izpit za različne kategorije vozil, od mopeda, motornega kolesa do avtomobila.

Šola je znana po dokazani vrhunski uspešnosti, prijaznih in prilagodljivih inštruktorjih ter vedno konkurenčnih cenah, kar kandidate motivira, da se odločajo za opravljanje izpita pri nas.

Vizija Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o., je ostati sodobno in prilagodljivo podjetje, ki sledi sodobnim trendom in predpisom s področja cestnega prometa in znanje prenaša na bodoče voznike iz Kranja in širše okolice.

Poslanstvo Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o. je čim širši zainteresirani populaciji ponuditi znanje in izkušnje za uspešno in varno vožnjo za celo življenje.