CPP: Tečaj

CPP: Tečaj


Tečaj CPP – vsak drugi ponedeljek ob 17:00

Postopek pridobivanja vozniškega dovoljenja se začne s teoretičnim izobraževanjem, ki se imenuje Tečaj cestno prometnih predpisov ali na kratko CPP. Tečaj kandidatu ponudi vsa temeljna znanja, ki so potrebna za nadaljnje praktično usposabljanje in udeležbo v cestnem prometu. Poleg klasičnih predavanj se pri tečaju uporabljajo različni interaktivni pristopi, razširjena razprava s kandidati ter multimedijska oprema za predvajanje predstavitev, videa in zvoka. Dodatno popestritev vnesemo z obravnavo konkretnih primerov iz prometa vsakdanjega življenja. Za teoretično izobraževanje je v šoli mogoče dobiti ustrezno študijsko literaturo. Ob koncu tečaja CPP se kandidat, ki izpolnjuje starostno omejitev, na izpitnem centru prijavi na občinske teste.

Tečaj se začne vsak drugi ponedeljek ob 17:00 uri v prostorih šole, med počitnicami pa za dijake tudi v dopoldanskem času. Prijavite se lahko kar na prvem predavanju samem, lahko pa tudi preko spleta. Tečaj CPP običajno izvajamo v lastni predavalnici, po dogovoru pa tudi na drugih željenih lokacijah.

Priprava na teoretični del izpita.


Vozni park in oprema