Zaposleni

Zaposleni

Spoznajte našo ekipo

Avtošolo ing. Humar, Kranj, d.o.o. sestavlja ekipa odličnih strokovnjakov in pedagogov, izvrstnih v poznavanju cestnoprometnih predpisov ter polnih praktičnih izkušenj, ki svoja znanja nesebično prenašajo na naše kandidate. Trenutno združujemo okrog 10 učiteljev vožnje, več predavateljev cestno prometnih predpisov in več vodij avtošole. Zaposleni pokrivajo celotno starostno strukturo pri obeh spolih, tako da si kandidat lahko izbere učitelja vožnje v skladu z lastnimi preferencami.

Sodelavci Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o. se nenehno izobražujejo in izpopolnjujejo svoja znanja. Le tako lahko sledijo hitrim spremembam na področju zakonodaje ter njihovim praktičnim uveljavitvam v dinamičnem okolju, kot je promet. Prav tako sledijo tudi tehničnemu napredku motornih vozil in spremembam pri tehniki vožnje. Znanja in izkušnje učitelji pogosto izmenjujejo tudi med seboj, kar gradi trdno jedro znotraj kolektiva naše avtošole.

Pripombe in pohvale kandidatov jemljemo resno, saj nam pomagajo pri nenehnem izboljševanju kakovosti, dvigovanju ravni učenja in prilagajanju potrebam kandidatov. Ponosni smo, da lahko kot plod trdega kolektivnega dela sodelavcev Avtošole ing. Humar, Kranj, d.o.o. izpostavimo odlične rezultate in visoko uspešnost, ki jo objavlja Izpitni center Kranj.

Kdor ima znanje in voljo do učenja, ta je pri nas vedno dobrodošel. Sodelavce izbiramo in zaposlujemo neprestano.

Roger Rowe

Owner/Head Instructor

Mr. Rowe was appointed by the Board of Directors in 2006 to serve as the our school’s Executive Director. His role is to keep up the balanced working relationship with.

Martin Mollan

Instructor

Martin Mollan has been an instructor and trainer at Broward Dade Safety Council for the past 15 years. He became a part of our team with a diverse background…

Mary Barells

Instructor

Mary has been working in our traffic school for many years, helping hundreds of drivers to renew their traffic skills knowledge… Before that she’s been working in a local police.

Lyndsey Warren

Instructor

Lyndsey Warren currently serves as a Board of Directors member for United Way of Broward County Commission on Substance Abuse where he is the chair of the…

Roger Rowe

Owner/Head Instructor

Mr. Rowe was appointed by the Board of Directors in 2006 to serve as the our school’s Executive Director. His role is to keep up the balanced working relationship with.

Martin Mollan

Instructor

Martin Mollan has been an instructor and trainer at Broward Dade Safety Council for the past 15 years. He became a part of our team with a diverse background…

Mary Barells

Instructor

Mary has been working in our traffic school for many years, helping hundreds of drivers to renew their traffic skills knowledge… Before that she’s been working in a local police.

Lyndsey Warren

Instructor

Lyndsey Warren currently serves as a Board of Directors member for United Way of Broward County Commission on Substance Abuse where he is the chair of the…